Cara Guna

BERIKUT MERUPAKAN KAEDAH MENGGUNAKAN SPRAY CAMAY REPELLENT:

  1. Goncang dahulu botol sehingga larutan di dalamnya bercampur.
  2. Halakan muncung spray pada kawasan dimana terdapatnya serangga atau laluannya (spot area).
  3. Semburkan dilaluan dan sarang serangga.
  4. Jangan dilap selepas disembur.
  5. Biarkan ia kering dengan sendiri.
  6. Jika terkena mata, basuh dengan air yang banyak.